Oaza Modlitwy w Krakowie


Od 13 do 15 kwietnia 2018 r. budynek naszego Wyższego Seminarium Duchownego był wypełniony oazowiczami i oazowiczkami. Wszakże to właśnie wtedy odbywała się zmartwychwstańcza Oaza Modlitwy, w której uczestniczyło ponad 100 osób z Wiednia, Krakowa, Poznania, Warszawy, Łodzi, Bytomia i Gdańska. Było to spotkanie międzypokoleniowe, gdyż najmłodszy uczestnik przygotowywał się do I Komunii Świętej, a najstarszy… jednym słowem ODB, OND, ONŻ, animatorzy i moderatorzy – wszyscy razem uwielbiali Chrystusa Zmartwychwstałego i budowali wspólnotę. Mamy nadzieję, że takie wydarzenia na stałe wpiszą się w wiosenny kalendarz naszej wspólnoty.