Zapisy na rekolekcje 2020


Drodzy Rodzice, Duszpasterze, Animatorzy i Uczestnicy rekolekcji oazowych!

 

Po raz kolejny zapraszam na rekolekcje oazowe organizowane przez Zgromadzenie Zmartwychwstańców. Aby ułatwić dobre przygotowanie i przeżycie rekolekcji zachęcam do zapoznania się z treścią tego listu.

Oaza jest formą rekolekcji przeżyciowych, nastawionych na odnowę życia chrześcijańskiego i budowanie Żywego Kościoła. Ważne jest zatem odpowiednie nastawienie i przygotowanie się do niej. Czas rekolekcji jest darem danym przez Pana Boga – gdzie uczymy się poznawać siebie i dostrzegać miłość Dobrego Ojca oraz wsłuchiwać się w Jego głos.

Aby nie zmarnować tego daru i być nastawionym na słuchanie Pana Boga nie korzystamy z radia, telewizji, magnetofonu, mp3, itp., a z telefonu stacjonarnego czy komórkowego korzystamy w wyznaczonym czasie. Podczas oazy rekolekcyjnej uczestnicy mogą korzystać z telefonu w godzinach: 18.30 – 20.00. Osoby planujące spożywanie alkoholu, palenie papierosów lub innych środków uzależniających nie są przyjmowane na oazę. Program rekolekcji wakacyjnych nie przewiduje odwiedzin. Rodziców i przyjaciół proszę o uszanowanie tej zasady.

Przygotowanie

Duszpasterzy i Animatorów proszę o przygotowanie przyszłych uczestników oaz wakacyjnych przez, odpowiednie do wieku i stopnia, spotkania formacyjne w rodzinnej parafii. Kontynuacja formacji w ciągu roku na wyższych stopniach (I, II i III ONŻ) jest warunkiem koniecznym uczestnictwa w rekolekcjach letnich. Młodsi uczestnicy mogą rozpocząć swoją formacje w Ruchu Światło – Życie od udziału w letnich rekolekcjach. Zawsze jednak przed przyjazdem konieczna jest zgoda Moderatora lub Proboszcza rodzinnej parafii.

Wiek uczestników

Najmłodszymi osobami, które mogą uczestniczyć w oazie rekolekcyjnej są dzieci po trzeciej klasie szkoły podstawowej lub ukończeniu 10 roku życia. (Decyduje wiek, udział w formacji i opinia ks. opiekuna).

Podział wiekowy stopni Oazy Dzieci Bożych (ODB)

I st. ODB              – dzieci po III kl. Szkoły Podstawowej (rocznik 2010)

II st. ODB             – dzieci po IV kl. Szkoły Podstawowej (rocznik 2009)

III st. ODB           – dzieci po V kl. Szkoły Podstawowej (rocznik 2008)

 

Podział wiekowy stopni Oazy Nowej Drogi (OND)

I st. OND             – dzieci po VI kl. Szkoły Podstawowej (rocznik 2007)

II st. OND            – młodzież po VII kl. Szkoły Podstawowej (rocznik 2006)

III st. OND           – młodzież po VIII kl.  (i starsi)

 

Oaza Nowego Życia (ONŻ) – według uczestnictwa w formacji rocznej wspólnoty oazowej

 

Terminy i koszt

 

Turnus pierwszy:

8.VII-15.VII.2020 r. ZMIANA TERMINU!!!

Oaza Dzieci Bożych I˚,II˚,III˚

Miejsce: Ośrodek Wypoczynkowy „Agnieszka” w Mszanie Górnej

Mszana Górna 482, 34-733 Mszana Górna tel. 696 793 673 / 18 331 91 92

Koszt: 700 zł.

 

30.VI-16.VII.2020 r.

Oaza Nowego Życia III˚

ODWOŁANE!!!

 

Turnus drugi:

17.VII. – 2.VIII.2020 r.

Oaza Nowej Drogi I˚

Miejsce: Ośrodek Wypoczynkowy „Agnieszka” w Mszanie Górnej

Mszana Górna 482, 34-733 Mszana Górna tel. 696 793 673 / 18 331 91 92

Koszt: 900 zł.

 

Oaza Nowej Drogi II˚, III˚

Miejsce: Ośrodek Wypoczynkowy „Agnieszka” w Mszanie Górnej (drugi budynek)

Mszana Górna 396, 34-733 Mszana Górna tel. 696 793 673 / 18 331 91 92

Koszt: 900 zł.

 

Oaza Nowego Życia I˚, II˚

Ośrodek rekolekcyjny na Śnieżnicy

34-741 Kasina Wielka 583

Koszt: 900 zł.

 

PODWYŻSZONE CENY W STOSUNKU DO UBIEGŁYCH LAT SĄ SPOWODOWANE WYŁĄCZNIE WYŻSZYMI KOSZTAMI WYNAJĘCIA MIEJSC NOCLEGOWYCH I WYŻYWIENIA.

 

Zgłoszenia

Z uwagi na lepszą organizację i ograniczoną liczbę miejsc, zgłoszenia odbywają się jedynie drogą elektroniczną.

Wspólnoty Zmartwychwstańcze (Warszawa, Wiedeń, Gdańsk, Kraków, Poznań, Bytom):

Zapisów dokonuje odpowiedzialny animator. Do niego należy złożyć przedpłatę w wysokości 200 zł. TERMIN ZGŁOSZEŃ WSPÓLNOTOWYCH: 31 MARCA.

 

Uczestnicy spoza Zmartwychwstańczych wspólnot oazowych:

Uczestnicy zgłaszają się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Link do formularza zgłoszeniowego – kliknij tutaj.

 

Zapisy do wyczerpania wolnych miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń. Przedpłatę w wysokości 200 zł proszę przesłać w momencie zgłoszenia na konto:

Nr konta: 13 1240 1444 1111 0010 6586 4468

Odbiorca: Zgromadzenie Zmartwychwstańców

ul. Ks. Pawlickiego 1

30-320 Kraków

tytułem: ofiara – OAZA, imię i nazwisko uczestnika, turnus …, stopień…

 

Resztę należy wpłacić na powyższe konto najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem turnusu lub na miejscu w recepcji. W przypadku wpłaty na konto (dla uniknięcia nieporozumień) proszę o okazanie potwierdzenia wpłaty.

Po dokonaniu zgłoszenia i przedpłaty uczestnik w ciągu tygodnia otrzyma potwierdzenie zgłoszenia na podany adres e-mail.

 

Karta uczestnictwa

W recepcji ośrodka należy obowiązkowo oddać dokładnie wypełnioną kartę uczestnictwa (części A, B, C, D, E, F). Brak lub niekompletna karta jest podstawą do odmowy przyjęcia uczestnika.

Przyjazd i wyjazd

Program rekolekcji rozpoczyna się w dzień przyjazdu o godz. 17.00 i kończy w dzień wyjazdu o godz. 11.00.

Recepcja w dniu przyjazdu będzie czynna od godz. 12.00 (prosimy nie przyjeżdżać wcześniej).

 

Oaza jest formą rekolekcji przeżyciowych i ma inny charakter niż kolonie.

Uczestnicy przeżywają – doświadczają Ewangelii, ucząc się wprowadzać Ją w życie, np. przez postawę pomocniczości, solidarności, posługi dla wspólnoty i społeczności lokalnej. Brak zrozumienia zasad rekolekcji i notoryczne łamanie porządku życia wspólnego spowoduje odesłanie uczestnika na koszt rodziców do domu (wypełnić w karcie adres kontaktowy opiekunów na czas wakacji).

Uczestników niepełnoletnich przywożą do domów rekolekcyjnych i odbierają z niego rodzice. Jeśli osoby przyjeżdżające po dzieci nie są ich rodzicami, odbioru dzieci mogą dokonać tylko po okazaniu własnego dowodu tożsamości oraz pisemnego, imiennego upoważnienia wydanego im przez rodziców uczestników.

 

Co ZABRAĆ? (niezbędnik przy pakowaniu)

Pismo Święte

różaniec

„czyste serce” (wskazana spowiedź przed rekolekcjami)

śpiwór

kapcie do chodzenia po domu

buty na wyjście w góry

nakrycie głowy (przeciw słońcu)

okrycie przed deszczem

obuwie sportowe (do grania na trawie)

długopis i zeszyt (do nauki śpiewu i dla notatek osobistych)

ubranie „do kościoła” (dziewczęta sukienki lub spódnice, chłopcy spodnie)

karta uczestnictwa w oazie (wypełniona i podpisana przez animatora i/lub księdza)

legitymacja szkolna, dowód tożsamości

skromne kieszonkowe (na wspólne wyjazdy) – dzieci i tak wydadzą wszystko 🙂 co dostaną

Kontakt telefoniczny

 

Podczas oazy rekolekcyjnej uczestnicy mogą korzystać z telefonu w godzinach: 18.30 – 20.00. W tych samych godzinach można dzwonić do uczestników. Poza tymi godzinami wyłączone telefony uczestników będą znajdowały się pod opieką animatorów. Praktyka pokazuje, że jest to optymalny sposób pomocny w przeżywaniu rekolekcji.

Telefony kontaktowe do kadry animatorskiej zostaną podane przed turnusami.

 

Dojazd do Domów Rekolekcyjnych:

„DW Agnieszka”

Samochodem

Ośrodek znajduje się w Mszanie Górnej (tuż za tablicą początkową tej miejscowości – jadąc z Mszany Dolnej na Zabrzeż), przy głównej drodze.

Autobusem

– Z Krakowa (bezpośrednio) – autobusem do Mszany Górnej (pierwszy przystanek w tej miejscowości). Następnie cofnąć się ok. 300 m. Dom znajduje się przy głównej drodze.

– Z Krakowa – autobusem do Mszany Dolnej i stamtąd autobusem lub busem dalej do pierwszego przystanku w Mszanie Górnej.

– Autem: z Mszany Dolnej kierunek Zabrzeż.

 

Dom Wczasowy „Agnieszka”

34-733 Mszana Górna 482

www.dwagnieszka.com

W razie pytań i wątpliwości proszę o kontakt: diakonia.oazacr@gmail.com, telefon: 600 504 596. PROSIMY NIE KONTAKTOWAĆ SIĘ Z GOSPODARZAMI OŚRODKÓW.

 

 Ks. Piotr Gastoł CR

 Moderator Zmartwychwstańczej Wspólnoty Ruchu Światło-Życie