Rekolekcje 2021 – informacje i zapisy


Drodzy Rodzice, Duszpasterze, Animatorzy i Uczestnicy rekolekcji oazowych!

Po raz kolejny zapraszam na rekolekcje oazowe organizowane przez Zgromadzenie Zmartwychwstańców. Aby ułatwić dobre przygotowanie i przeżycie rekolekcji zachęcam do zapoznania się z treścią tego listu.

Oaza jest formą rekolekcji przeżyciowych, nastawionych na odnowę życia chrześcijańskiego i budowanie Żywego Kościoła. Ważne jest zatem odpowiednie nastawienie i przygotowanie się do niej. Czas rekolekcji jest darem danym przez Pana Boga – gdzie uczymy się poznawać siebie i dostrzegać miłość Dobrego Ojca oraz wsłuchiwać się w Jego głos.

Aby nie zmarnować tego daru i być nastawionym na słuchanie Pana Boga nie korzystamy z radia, telewizji, magnetofonu, mp3, itp., a z telefonu stacjonarnego czy komórkowego korzystamy w wyznaczonym czasie. Podczas oazy rekolekcyjnej uczestnicy mogą korzystać z telefonu w godzinach: 18.30 – 20.00. Osoby planujące spożywanie alkoholu, palenie papierosów lub innych środków uzależniających nie są przyjmowane na oazę. Program rekolekcji wakacyjnych nie przewiduje odwiedzin. Rodziców i przyjaciół proszę o uszanowanie tej zasady.

Wiek uczestników

Najmłodszymi osobami, które mogą uczestniczyć w oazie rekolekcyjnej są dzieci po trzeciej klasie szkoły podstawowej lub ukończeniu 10 roku życia. (Decyduje wiek, udział w formacji i opinia ks. opiekuna).

Podział wiekowy stopni Oazy Dzieci Bożych (ODB)

I st. ODB              – dzieci po III kl. Szkoły Podstawowej (rocznik 2011)

II st. ODB             – dzieci po IV kl. Szkoły Podstawowej (rocznik 2010)

III st. ODB           – dzieci po V kl. Szkoły Podstawowej (rocznik 2009)

Podział wiekowy stopni Oazy Nowej Drogi (OND)

I st. OND             – dzieci po VI kl. Szkoły Podstawowej (rocznik 2008)

II st. OND            – młodzież po VII kl. Szkoły Podstawowej (rocznik 2007)

III st. OND           – młodzież po VIII kl.  (i starsi)

Oaza Nowego Życia (ONŻ) – według uczestnictwa w formacji rocznej wspólnoty oazowej

Terminy i koszt

Turnus pierwszy:

7.VII-18.VII.2021 r.

Oaza Dzieci Bożych I˚,II˚,III˚

Miejsce: Ośrodek Wypoczynkowy „Agnieszka” w Mszanie Górnej

Mszana Górna 482, 34-733 Mszana Górna

Koszt: 800 zł.

Turnus drugi:

20.VII. – 5.VIII.2020 r.

Oaza Nowej Drogi I˚,II˚, III˚

Miejsce: Ośrodek Wypoczynkowy „Agnieszka” w Mszanie Górnej

Mszana Górna 482, 34-733 Mszana Górna

Koszt: 1000 zł.

Oaza Nowego Życia I˚ i II˚

Miejsce: Ośrodek Wypoczynkowy „Agnieszka” w Mszanie Górnej
Mszana Górna 396, 34-733 Mszana Górna

Koszt: 1000 zł.

PODWYŻSZONE CENY W STOSUNKU DO UBIEGŁYCH LAT SĄ SPOWODOWANE WYŁĄCZNIE WYŻSZYMI KOSZTAMI WYNAJĘCIA MIEJSC NOCLEGOWYCH I WYŻYWIENIA.

Wszystkie turnusy odbywają się w ośrodkach rekolekcyjnych spełniających wymogi Straży Pożarnej do organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży oraz są nadzorowane przez Sanepid i Kuratorium Oświaty. Cena rekolekcji zawiera wyłącznie wynajem ośrodków za nocleg z wyżywieniem. Pozostałe koszty (m.in. wyjazdy na dzień wspólnoty, materiały) będą pokrywane z dobrowolnych ofiar. Jeśli pragną Państwo wesprzeć dodatkowo naszą wspólnotę, można to uczynić poprzez wpłatę na konto: 13 1240 1444 1111 0010 6586 4468 (Zgromadzenie Zmartwychwstańców, ul. Ks. Pawlickiego 1, 30-320 Kraków).

Zgłoszenia

Z uwagi na lepszą organizację i ograniczoną liczbę miejsc, zgłoszenia odbywają się drogą elektroniczną lub za pośrednictwem animatorów ze wspólnoty.

Wspólnoty Zmartwychwstańcze (Warszawa, Wiedeń, Gdańsk, Kraków, Poznań, Bytom, Sosnowiec): Zapisów dokonuje odpowiedzialny animator. Do niego należy złożyć przedpłatę w wysokości 200 zł. TERMIN ZGŁOSZEŃ WSPÓLNOTOWYCH: 31 MARCA.

Uczestnicy spoza Zmartwychwstańczych wspólnot oazowych: Uczestnicy zgłaszają się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Zapisy do wyczerpania wolnych miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń. Przedpłatę w wysokości 200 zł proszę przesłać w momencie zgłoszenia na konto:

Nr konta: 13 1240 1444 1111 0010 6586 4468

Odbiorca: Zgromadzenie Zmartwychwstańców

ul. Ks. Pawlickiego 1

30-320 Kraków

tytułem: ofiara – OAZA, imię i nazwisko uczestnika, turnus …, stopień…

Jeżeli nastąpi rezygnacja z rekolekcji z przyczyn niezależnych od organizatora, przedpłaty nie zwracamy. Resztę należy wpłacić na powyższe konto najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem turnusu lub na miejscu w recepcji. W przypadku wpłaty na konto (dla uniknięcia nieporozumień) proszę o okazanie potwierdzenia wpłaty. Po dokonaniu zgłoszenia i przedpłaty uczestnik w ciągu tygodnia otrzyma potwierdzenie zgłoszenia na podany adres e-mail.

Zgłoszenia na rekolekcje: kliknij tutaj. 

Karta uczestnictwa

W recepcji ośrodka należy obowiązkowo oddać dokładnie wypełnioną kartę uczestnictwa (części A, B, C, D, E, F). Brak lub niekompletna karta jest podstawą do odmowy przyjęcia uczestnika.

Przygotowanie

Duszpasterzy i Animatorów proszę o przygotowanie przyszłych uczestników oaz wakacyjnych przez, odpowiednie do wieku i stopnia, spotkania formacyjne w rodzinnej parafii. Kontynuacja formacji w ciągu roku na wyższych stopniach (I, II i III ONŻ) jest warunkiem koniecznym uczestnictwa w rekolekcjach letnich. Młodsi uczestnicy mogą rozpocząć swoją formacje w Ruchu Światło – Życie od udziału w letnich rekolekcjach. Zawsze jednak przed przyjazdem konieczna jest zgoda Moderatora lub Proboszcza rodzinnej parafii.

Przyjazd i wyjazd

Program rekolekcji rozpoczyna się w dzień przyjazdu o godz. 17.00 i kończy w dzień wyjazdu o godz. 11.00.  Recepcja w dniu przyjazdu będzie czynna od godz. 12.00 (prosimy nie przyjeżdżać wcześniej). Uczestnicy będą zakwaterowani w pokojach według grup i stopni. Decydują o tym animatorzy. Niestety nie jesteśmy w stanie spełnić wszystkich próśb o zakwaterowanie dziecka z konkretnym kolegą/koleżanką.

Oaza jest formą rekolekcji przeżyciowych i ma inny charakter niż kolonie. Uczestnicy przeżywają – doświadczają Ewangelii, ucząc się wprowadzać Ją w życie, np. przez postawę pomocniczości, solidarności, posługi dla wspólnoty i społeczności lokalnej. Brak zrozumienia zasad rekolekcji i notoryczne łamanie porządku życia wspólnego spowoduje odesłanie uczestnika na koszt rodziców do domu (wypełnić w karcie adres kontaktowy opiekunów na czas wakacji).

Uczestników niepełnoletnich przywożą do domów rekolekcyjnych i odbierają z niego rodzice. Jeśli osoby przyjeżdżające po dzieci nie są ich rodzicami, odbioru dzieci mogą dokonać tylko po okazaniu własnego dowodu tożsamości oraz pisemnego, imiennego upoważnienia wydanego im przez rodziców uczestników.

Co ZABRAĆ? (niezbędnik przy pakowaniu)

 • Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu
 • różaniec
 • zegarek
 • „czyste serce” (wskazana spowiedź przed rekolekcjami)
 • Śpiwór (na Śnieżnicę, do DW „Agnieszka” nie jest konieczny)
 • kapcie do chodzenia po domu
 • buty na wyjście w góry
 • nakrycie głowy (przeciw słońcu)
 • okrycie przed deszczem
 • obuwie sportowe (do grania na trawie)
 • długopis i zeszyt (do nauki śpiewu i dla notatek osobistych)
 • ubranie „do kościoła” (dziewczęta sukienki lub spódnice, chłopcy spodnie)
 • karta uczestnictwa w oazie (wypełniona i podpisana przez animatora i/lub księdza)
 • legitymacja szkolna, dowód tożsamości
 • skromne kieszonkowe (na wspólne wyjazdy) – dzieci i tak wydadzą wszystko 🙂 co dostaną

Podczas oazy rekolekcyjnej uczestnicy mogą korzystać z telefonu w godzinach: 18.30 – 20.00. W tych samych godzinach można dzwonić do uczestników. Poza tymi godzinami wyłączone telefony uczestników będą znajdowały się pod opieką animatorów. Praktyka pokazuje, że jest to optymalny sposób pomocny w przeżywaniu rekolekcji.

Telefony kontaktowe do kadry animatorskiej zostaną podane przed turnusami.

Dojazd do Domów Rekolekcyjnych:

„DW Agnieszka”

Samochodem: Ośrodek znajduje się w Mszanie Górnej (tuż za tablicą początkową tej miejscowości – jadąc z Mszany Dolnej na Zabrzeż), przy głównej drodze.

Autobusem: – Z Krakowa (bezpośrednio) – autobusem do Mszany Górnej (pierwszy przystanek w tej miejscowości). Następnie cofnąć się ok. 300 m. Dom znajduje się przy głównej drodze.

– Z Krakowa – autobusem do Mszany Dolnej i stamtąd autobusem lub busem dalej do pierwszego przystanku w Mszanie Górnej.

-„Śnieżnica”

Z południowej strony Śnieżnicy „karpacka” szosa krajowa nr 28 (Wadowice – Nowy Sącz – Sanok) stanowi dobre połączenie komunikacyjne. Z Krakowa dojedziemy do niej z „zakopianki” (nr 7) skręcając w Lubniu na Mszanę Dolną (droga 968, ok. 7 km) i potem w kierunku Limanowej jeszcze ok. 10 km do przełęczy na Gruszowcu. Jadąc przez Kasinę Wielką (górną część) nie skręcać w lewo na drogę nr 964 wiodącą do centrum Kasiny Wielkiej i potem do Dobczyc. Na wspomnianej przełęczy Gruszowiec jest przystanek PKS. Można skorzystać z (kilku dziennie) autobusów Kraków – Limanowa, koniecznie upewniając się, czy taki kurs wiedzie przez Mszanę Dolną. Po drugiej stronie przystanku, koło baru jest początek szlaku turystycznego (zielonego) do nas. Dla samochodów osobowych można znaleźć parking (Współrzędne GPS:  N 49o42’2.243”  S 20o10’47.236”) grzecznościowy przy barze albo u gospodarzy. Dość wygodny jest „u p. Kazka” – od baru asfaltową osiedlową drogą niecałe 100 m i w rozwidleniu dróg (jak „Y”) znajduje się miejsce na ok. 10 samochodów. Prosimy parkować zawsze w porozumieniu z gospodarzami. Stamtąd – wspomnianym zielonym szlakiem ok. 20 – 30 min. Inne dojścia piesze są w opisie szlaków turystycznych.

W razie pytań i wątpliwości proszę o kontakt: diakonia.oazacr@gmail.com, telefon: 600 504 596

Ks. Piotr Gastoł CR

Moderator Zmartwychwstańczej Wspólnoty Ruchu Światło-Życie