Archiwum dnia: 20 kwietnia 2022


Główne założenia zmartwychwstańczego systemu wychowawczego Sługa Boży Bogdan Jański, założyciel Zmartwychwstańców dał pewne fundamenty pod koncepcję zmartwychwstańczego systemu wychowawczego. Jego rozwój i implementację zawdzięczamy jego uczniom. Na szczególną uwagę zasługuje tutaj wkład takich członków zgromadzenia, jak ks. Piotr Semenenko, ks. Walerian Kalinka oraz Czcigodny Sługa Boży ks. Paweł Smolikowski[1]. Lektura […]

Główne założenia zmartwychwstańczego systemu wychowawczego