Kontakt


Moderator Zmartwychwstańczej Wspólnoty Ruchu Światło-Życie

Ks. Piotr Gastoł CR

Ul. Mikołaja Gomółki 9

80-279 Gdańsk

Tel. 600 504 596

Mail: diakonia.oazacr@gmail.com